ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอค่วามอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:01โดยVeera Ketmai


กำหนดการเปิดภาคเรียนปี 2556

โพสต์9 พ.ค. 2556 21:05โดยVeera Ketmai

โรงเรียนโนนหว้านไพล กำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

VCD แนะนำโรงเรียน และประกวดครูดีเด่นระดับเขตของบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า ดูได้ที่ download

โพสต์4 พ.ค. 2555 00:13โดยVeera Ketmai

รายละเอียด ดังนี้  1. แนะนำโรงเรียนโนนหว้านไพล   2. ประกวดครูดีเด่นศิลปะ คุณครูยุวนิจ  อุ่นศรี โรงเรียนวัดพุทโธวาท
3. ประกวดครูดีเด่นวิทยาศาสตร์  คุณครูสายันต์  ร่วมกระโทก  โรงเรียนวัีดพุทโธวาท
4. ประกวดครูดีเด่น กอท.  คุณครูชไมพร  ประไพเพชร  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
5. ประกวดครูดีเด่นภาษาไทย  คุณครูชินวัฒน์  ประไพเพชร   โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

[..รายละเอียด..]

ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !

1-5 of 5