ถวายเทียนพรรษา

วันที่โพสต์: 14 ส.ค. 2012, 12:15:36

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมาน สุขจำนงค์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไปถวายเทียนพรรษาเน่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบุ่งสาวะดาล และวัดเทพนิมิตร ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง เจ้าอาวาสวัดบุ่งสาวะดาลได้สนับสนุนบริจาคเงินสบทบซื้ออุปกรณ์วงดุริยางค์ให้กับโรงเรียนโนนหว้านไพล ซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดบุ่งสาวะดาล มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ