วันวิสาขบูชา 4 มิ.ย. 55

วันที่โพสต์: 6 มิ.ย. 2012, 7:07:47

ผู้อำนวยการ สมาน สุขจำนงค์ นำคณะครู นักเรียน ทำกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดบุ่งสาวะดาล บ้านโนนหว้านไพล ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ