ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนโนนหว้านไพล หมู่ 4 ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

veera12@outlook.com