กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เจ้อาวาสวัดบุ่งสาวดาล มอบไม้กวาดและพัดลม

ฉีดวัคซินป้องกันโควิด 19

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2565

กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2565

ระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศออนไลน์

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า

โนนหว้านไพล

หนองสระสำราญราษฎร์